fandoanna(at)gmail.com


Art, curadoria i polítiques culturals des dels feminismes: una anàlisi de la Mostra FemArt (1992-2018)

Research
Archive
Text
Feminism
Activism

2021
PHD
Estudis Avançats en Produccions Artístiques
Premi Antoni M. Badia Margarit: Millor tesi en català amb perspectiva de gènere
  https://www.tdx.cat/handle/10803/670993#page=29
  https://www.youtube.com/watch?v=PAAz_UWpCQg


Universitat de Barcelona2021 - Universitat de Barcelona(She/her) Based in Barcelona
Part of cultural activism groups: FemArt  Ullalfest  Resina