fandoanna(at)gmail.com


Arxiva-biont: memòria gràfica

Archive
Mediation
Institutional critique

2022
Art Research
Fanzine
Mediation:
Narratives sobre l’arxiu del Museu Nacional: imatge, imaginació, producció de veritat i ficció → https://www.museunacional.cat/ca/projecte-empelt
→ https://www.youtube.com/watch?v=lHZFuAGGtzM&t=2s

→ https://issuu.com/bcnidealbcnreal/docs/mnac_fanzine_final_correccio_color_ok


Empèlt 2022
Museu Nacional d’Art de Catalunya2022 - MNAC
(She/her) Based in Barcelona
Part of cultural activism groups: FemArt  Ullalfest  Resina