fandoanna(at)gmail.com


Com recollir una acció

Body,
Performance
Production of space

2017
Exhibition
Residency project


La Escocesa
Convent de Sant Agustí2017 - Convent de Sant Agustí(She/her) Based in Barcelona
Part of cultural activism groups: FemArt  Ullalfest  Resina