fandoanna(at)gmail.com


DES-figurant els fons fotogràfics: retrats, models i imatges robades.

Archive
Mediation
Body
2017 - Convent de Sant Agustí(She/her) Based in Barcelona
Part of cultural activism groups: FemArt  Ullalfest  Resina