fandoanna(at)gmail.com


Grup d’Acció Creativa

Mediation
Curation
Collective practices
Since 2021
Coordination
Mentoring
Art 
→ https://eixjove.cat/gac/


Eix Jove
Ajuntament de Barcelona
La Model, Fundació Antoni Tàpies, CC Casa Elizalde/2021 - Eix Jove (She/her) Based in Barcelona
Part of cultural activism groups: FemArt  Ullalfest  Resina