fandoanna(at)gmail.com


La institució dins meu

Activism,
Feminism,
Curation,
Institutional critique

2020-2021
Curation
Exhibition
Website
 https://la-institucio-dins-meu.hotglue.me/ → https://www.youtube.com/watch?v=9dRBraPaTvQ&t=210s
→ https://www.youtube.com/watch?v=dhpDmB3kxs4&t=81s


FemArt
Ca La Dona2020/2021 - FemArt(She/her) Based in Barcelona
Part of cultural activism groups: FemArt  Ullalfest  Resina