Lecture
Art, curadoria i polıÍtiques culturals des dels feminismes:
una anàlisi de la Mostra FemArt (1992-2018)”
February 22
2021
Universitat de Barcelona

+
...................................................................................